Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նախադասություն Նախադասության սահմանում և ճանաչում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տեղադրի՛ր համապատասխան բառը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ նախադասությունների մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունների զարգացմանը
2. Որո՞նք են նախադասությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ նախադասությունների մասին ունեցած գիտելիքների կիրառման կարողությունների զարգացմանը
3. Նշի՛ր ճիշտ գրված նախադասությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ նախադասության մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություններին
4. Նախադասությո՞ւն է, թե՞ ոչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ նախադասությունների մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
5. Գրի՛ր համապատասխան թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Սովորողները պետք է կռահեն, թե ինչ թվեր են գրված նախադասությունների կողքին: Այդ թվերը ցույց են տալիս նախադասւթյան կազմի մեջ մտնող անդամների քանակը: Ապա գրում են տրված նախադասության անդամների քանակին համապատասխանող թիվը
6. Ո՞ր բառերը կհանես 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Առաջադրանքը կատարելիս սովորողները կամրապնդեն նախադասության մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունները: Նրանք պետք է նշեն նախադասության գլխավոր անդամներին
7. Նշի՛ր հարցը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Սովորողները նախ պետք է ընտրեն գործողություն ցույց տվող բառը, ապա որոշեն հարցը և նշեն
8. Լրացրո՛ւ նախադասությունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Նախադասություններում բաց է թողած գործողություն ցույց տվող բառը: Սովորողները տրված բառաշարքից պետք է ընտրեն այն և գրեն բաց թողած տեղում
9. «Հավաքի՛ր» նախադասությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողները տրված բառերով պետք է կազմեն նախադասւթյուն՝ չմոռանալով, որ նախադասությունը սկսվում է մեծատառով, վերջում դրվում է վերջակետ
10. Ստացի՛ր նախադասություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողները պետք է ըստ հարցերի հերթականության դասավորեն տրված բառերը և ստանան նախադասություն
11. Ուղղի՛ր սխալները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ նախադասության մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունների զարգացմանը
12. Կազմի՛ր նախադասություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողները պետք է կազմեն նախադասություն առարկա և գործողություն ցույց տվող բառերով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Նախադասություն» թեմայից 00:10:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքները նպաստում են սովորողների՝ նախադասության մասին ունեցած գիտելիքների կրկնությանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Նախադասություն» թեմայից 00:15:00 միջին 24Մ. Աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ նախադասության մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
2. Ստուգողական աշխատանք «Նախադասություն» թեմայից 00:25:00 միջին 22Մ. Աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ նախադասության մասին ունեցած գիտելիքների ստուգմանը