Ընտրի՛ր՝ գործողություն ցույց տվող որ բառով կարելի է լրացնել նախադասությունը: Գրի՛ր այդ բառը բաց թողած տեղում:
 
պատրաստել են, պատրաստել է, նվիրել են
 
Հորեղբայրս  շախմատի տախտակ: