Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ամբողջացրո՛ւ ասացվածքը

Բարդություն հեշտ

2
2. Որ ասացվածքն է ճիշտ գրված

Բարդություն հեշտ

2
3. Ամբողջացրո՛ւ ասացվածքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Նշի՛ր համապատասխան թիվը

Բարդություն միջին

3
5. Գրի՛ր բաց թողած բառը

Բարդություն միջին

4
6. Պատասխանը՝ նկարում

Բարդություն միջին

4
7. Վերականգնի՛ր առածը

Բարդություն բարդ

5
8. Գրի՛ր ասացվածքը

Բարդություն բարդ

5
9. Գտի՛ր պատասխանը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար