Ցո՛ւյց տուր՝ որ բառը պետք է տեղադրել տրված առած-ասացվածքի բաց թողած տեղում:
 
1-05.png