Որոշի՛ր՝ որ բառը պետք է գրել: Օգտվելով նմուշից՝ գրի՛ր:
 
Նմուշ՝ կտոր-կտորեղեն
  
միս-