Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր պահանջվող բառը

Բարդություն հեշտ

2
2. Նշի՛ր համապատասխան բառազույգը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞րը չպետք է գրեր Արան

Բարդություն հեշտ

2
4. Ո՞րն է արմատը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ո՞ր արմատից են առաջացել բառերը

Բարդություն միջին

3
6. Ո՞ր բառը կարող է այլ բառեր կազմել

Բարդություն միջին

3
7. Կազմի՛ր բառեր

Բարդություն միջին

4
8. Գտի՛ր նույնածանց բառերը

Բարդություն միջին

4
9. Շարունակի՛ր

Բարդություն բարդ

5
10. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն բարդ

5
11. Կազմի՛ր բառ

Բարդություն բարդ

5
12. Գրի՛ր աղյուսակի համապատասխան սյունակներում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Արմատ և ածանց» թեմայից

Բարդություն միջին

18

Նյութեր ուսուցչի համար