Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Արմատ և ածանց Բառի կազմությունը (գործնականում բառի բաղադրիչների տարբերակում)

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նշի՛ր պահանջվող բառը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ արմատ և ածանց հասկացությունների մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
2. Նշի՛ր համապատասխան բառազույգը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Սովորողները նախ գտնում են այն բառազույգերը, որոնց երկու բառերն ունեն նույն արմատը, ապա նշում են այն բառազույգը, որի երկու բառերի արմատները տարբեր են
3. Ո՞րը չպետք է գրեր Արան 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սովորողները պետք է որոշեն, թե որոնք են այն ածանցավոր բառերը, որոնց իկ կամ ակ ածանցը փոքրացուցիչ-փաղաքշական իմաստ է արտահայտում: Ապա նշեն այն բառը, որը վերջանում է իկ-ով կամ ակ-ով, սակայն այն ածանցավոր բառ չէ
4. Ո՞րն է արմատը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ արմատի և ածանցի մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
5. Ո՞ր արմատից են առաջացել բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Սովորողները պետք է որոշեն տրված բառաշարքի ընդհանուր արմատը և գրեն այն
6. Ո՞ր բառը կարող է այլ բառեր կազմել 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Սովորողները պետք է նշեն այն բառը, որը տրված բոլոր արմատներով կարող է կազմել բարդ բառեր
7. Կազմի՛ր բառեր 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Սովորողները պետք է կազմեն բառեր «ջուր» արմատով և գրեն այդ բառերը
8. Գտի՛ր նույնածանց բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված են երեք բառեր: Սովորողները պետք է գտնեն, թե այդ երեք բառերից ո՞ր երկուսն ունեն նույն ածանցը և նշեն դրանք
9. Շարունակի՛ր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ արմատի և ածանցի մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունների զարգացմանը
10. Քանի՞ բառ կա 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Սովորողները նախ պետք է հաշվեն, թե նույն ածանցը կամ նույն արմատն ունեցող քանի բառ կա, ապա նշեն այդ քանակին համապատասխանող թիվը
11. Կազմի՛ր բառ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողներն ընտրելով համապատասխան ածանցը՝ տրված արմատի հետ կկազմեն բառ և կգրեն այն
12. Գրի՛ր աղյուսակի համապատասխան սյունակներում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սվորողների՝ արմատ և ածանց հասկացությունների մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Արմատ և ածանց» թեմայից 00:12:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքները նպաստում են սովորողների՝ արմատ և ածանց հասկացությունների մասին ունեցած գիտելիքների կրկնությանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Արմատ և ածանց» թեմայից 00:15:00 միջին 24Մ. Տնային աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ արմատ և ածանց հասկացությունների մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
2. Ստուգողական աշխատանք «Արմատ և ածանց» թեմայից 00:12:00 միջին 20Մ. Աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ արմատ և ածանց հասկացությունների մասին ունեցած գիտելիքների ստուգմանը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը