Գտի՛ր՝ որոնք են տրված բառի արմատն ու ածանցը: Ըստ նմուշի՝ գրի՛ր աղյուսակի համապատասխան սյունակներում:
 
Բառ
Արմատ
Ածանց
ծաղկավետ
ծաղիկ
ավետ
պարուհի