Քո կարծիքով՝ որ ածանցը դնելով «հարևան» արմատի սկզբում կամ վերջում կարելի է ստանալ բառ: Գրի՛ր այդ բառը:
 
1-09.png
 
Պատասխան՝