Ընտրի՛ր՝ որ բառազույգի երկու բառերը նույն արմատը չունեն: