Արան պետք է գրեր միայն փոքրացուցիչ-փաղաքշական իմաստ արտահայտող ակ ածանցով կազմված բառերը: Այսինքն, բառեր, որոնց ակ ավելացնելով կստանա բառի փաղաքշական ձևը: 
 
Մտածի՛ր՝ տրված բառերից որը չպետք է գրեր Արան: