Մտածի՛ր՝ ըստ կազմության ինչպիսի բառեր են տրված: Այդ բառերը գրի՛ր համապատասխան վանդակներում:
 
1-12.png
 
Ածանցավոր բառ՝
 
Պարզ բառ՝
 
Բարդ բառ՝