Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի՞ բառ է

Բարդություն հեշտ

1
2. Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր համապատասխան շարքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճի՞շտ է, որ

Բարդություն հեշտ

2
5. Գտի՛ր «ավելորդը»

Բարդություն հեշտ

2
6. Ո՞ր բառի դիմաց է սխալ գրված

Բարդություն հեշտ

2
7. Ո՞ր բառաշարքում կտեղադրես

Բարդություն միջին

3
8. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն միջին

3
9. Ինչո՞վ են նման

Բարդություն միջին

4
10. Ո՞ր միտքն է ճիշտ

Բարդություն միջին

4
11. Կազմի՛ր ածանցավոր բառ

Բարդություն միջին

4
12. Արտագրի՛ր համապատասխան բառը

Բարդություն միջին

3
13. Դո՛ւրս գրիր բառը

Բարդություն բարդ

5
14. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն բարդ

5
15. Լուսինն ու աստղերը

Բարդություն բարդ

5
16. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն բարդ

6
17. Ո՞ր բառը պետք է «անցնի» սահմանը

Բարդություն բարդ

5
18. Գրի՛ր առանձին վանդակներում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար