Քո կարծիքով, ո՞ր միտքն է ճիշտ: Ճիշտ մտքի դիմաց գրիր \(1\) թվանշանը, սխալ մտքի դիմաց՝ \(0\)
 
Մեկից ավելի արմատներից կամ պարզ բառերից կազմված բառերը կոչվում են պարզ բառեր:
 
Միայն արմատից կազմված բառերը կոչվում են պարզ բառեր: