Որոշի՛ր՝ տրված ածանցներից ո՞րի միջոցով «կեղտ» պարզ բառը կարելի է դարձնել ածանցավոր: Գրի՛ր այդ ածանցավոր բառը:
 
1-18.jpg  
 
Պատասխան՝