Ի՞նչ ես կարծում ՝ ո՞ր բառի դիմաց է սխալ գրված նրա տեսակը՝ ըստ կազմության: