Գտի՛ր՝ որ բառաշարքում կտեղադրես «երկաթ» բառը:
 
Հուշում. խոսքը վերաբերում է պարզ, բարդ կամ ածանցավոր բառերին: