Քո կարծիքով ո՞րն է ճիշտ պատասխանը:
 
«Դժգոհ» բառը :