Որոշի՛ր՝ տրված բառն ըստ կազմության ինչպիսի բառ է:
 
նախշուն -