Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Պարզ, բարդ, ածանցավոր բառեր Պարզ, բարդ և ածանցավոր բառերի ճանաչում և տարբերակում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ինչպիսի՞ բառ է 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը կատարելիս՝ սովորողները կկրկնեն պարզ, բարդ և ածանցավոր բառերի մասին ունեցած գիտելիքները
2. Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սովորողները պետք է որոշեն տրված բառն ածանցավո՞ր է, թե՞ բարդ, ապա նշեն ճիշտ պատասխանը
3. Նշի՛ր համապատասխան շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սովորողները պետք է նշեն պահանջվող շարքը, այսինքն՝ այն շարքը, որի բոլոր բառերը պարզ են, ածանցավոր կամ բարդ
4. Ճի՞շտ է, որ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը նպաստում է պարզ, բարդ և ածանցավոր բառերի մասին ունեցած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունների զարգացմանը
5. Գտի՛ր «ավելորդը» 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Սովորողները նախ պետք է որոշեն, թե ըստ կազմության ինչպիսի բառեր են տրված, ապա գտնեն «ավելորդը», այսինքն այն բառը, որն ըստ կազմության տարբերվում է մյուս բոլորից
6. Ո՞ր բառի դիմաց է սխալ գրված 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սովորողները պետք է նշեն այն բառը, որի դիմաց սխալ է գրված նրա տեսակը՝ ըստ կազմության
7. Ո՞ր բառաշարքում կտեղադրես 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված են պարզ, բարդ, ածանցավոր բառերի բառաշարքեր: Սովորողները պետք է որոշեն, թե տրված բառը որ բառաշարքում պետք է տեղադրեն և նշեն այն
8. Քանի՞ բառ կա 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Սովորողները հաշվում են պահանջվող բառերի քանակը և նշում համապատասխան թիվը
9. Ինչո՞վ են նման 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Սովորողները պետք է նշեն այն դատողությունը, որը ճշմարիտ է
10. Ո՞ր միտքն է ճիշտ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Առաջադրանքը նպաստում է ըստ կազմության բառերի տեսակների մասին սովորողների ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
11. Կազմի՛ր ածանցավոր բառ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված են պարզ բառ և ածանցներ: Սովորողները, ընտրելով համապատասխան ածանցը, պետք է պարզ բառը դարձնեն ածանցավոր բառ
12. Արտագրի՛ր համապատասխան բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված են երեք բառ, սովորողները պետք է ընտրեն այդ բառերից պահանջվող բառը և արտագրեն այն
13. Դո՛ւրս գրիր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Սովորողները պետք է դուրս գրեն այն առարկա ցույց տվող բառը, որը կազմությամբ պարզ է, բարդ կամ ածանցավոր
14. Քանի՞ բառ կա 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողները տեքստում հաշվում են պահանջվող բառերի քանակը և նշում դրան համապատասխան թվանշանը
15. Լուսինն ու աստղերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սովորողները տրված բաղադրիչներով պետք է կազմեն բառեր և դրանք գրեն համապատասխան վանդակներում
16. Լրացրո՛ւ աղյուսակը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Սովորողները պետք է որոշեն, թե ըստ կազմության ինչպիսի բառեր են տրված և արտագրեն աղյուսակի համապատասխան սյունակներում
17. Ո՞ր բառը պետք է «անցնի» սահմանը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Սովորողները պետք է ընտրեն պահանջվող բառը և գրեն այն
18. Գրի՛ր առանձին վանդակներում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը նպաստում է սովորողների՝ պարզ և ածանցավոր բառերի մասին ունեցած գիտելիքների կիրառման կարողությունների զարգացմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր» թեմայից 00:16:00 միջին 28Մ. Առաջադրանքները նպաստում են սովորողների՝ պարզ, բարդ և ածանցավոր բառերի մասին ունեցած գիտելիքների կրկնությանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր» թեմայից 00:15:00 միջին 21Մ. Աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ պարզ, բարդ և ածանցավոր բառերի մասին ունեցած գիտելիքների ամրապնդմանը
2. Ստուգողական աշխատանք «Պարզ, բարդ, ածանցավոր բառեր» թեմայից 00:20:00 միջին 28Մ. Աշխատանքը նպաստում է սովորողների՝ պարզ, բարդ և ածանցավոր բառերի մասին ունեցած գիտելիքների ստուգմանը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը