Քո կարծիքով՝ ճի՞շտ է տողադարձված «բարևել» բառը:
 
բարե-վել -