Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճիշտ է տողադարձված

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր բառերը չեն տողադարձվում

Բարդություն հեշտ

2
3. Նշի՛ր գաղտնավանկի ը ունեցող բառը

Բարդություն հեշտ

1
4. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

Բարդություն հեշտ

1
5. Արտագրի՛ր ճիշտ տողադարձված բառը

Բարդություն միջին

3
6. Որ շարքում տողադարձի սխալ կա

Բարդություն միջին

3
7. Անիի տարաները

Բարդություն միջին

3
8. Արտագրի՛ր գաղտնավանկի ը ունեցող բառերը

Բարդություն միջին

4
9. Տողադարձի՛ր երկու ձևով

Բարդություն բարդ

5
10. Տողադարձի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

5
11. Տողադարձի՛ր հնարավոր ձևերով

Բարդություն բարդ

6
12. Տողադարձի՛ր պատկերի անունը

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

1. Վարժանք «Տողադարձ» թեմայից

Բարդություն միջին

13

Նյութեր ուսուցչի համար