Որոշի՛ր՝ «դա» վանկը տրված վանկերից որի հետ կարող է կազմել բառ:
 
Դատարկ վանդակում գրի՛ր այդ բառը:
1-07.png
 
Պատասխան՝