Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ընտրի՛ր համապատասխան վանկը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ճի՞շտ է, որ...

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր բառերն են սկսվում

Բարդություն հեշտ

2
4. Մերին բառեր է կազմել

Բարդություն հեշտ

2
5. Գրի՛ր բառը

Բարդություն միջին

3
6. Գրի՛ր ճիշտ վանկատված բառը

Բարդություն միջին

3
7. Ո՞ր վանկերը կարող են բառ կազմել

Բարդություն միջին

3
8. Ստացի՛ր բառ

Բարդություն միջին

3
9. Վանկատելով՝ գրի՛ր

Բարդություն բարդ

4
10. Վանկերը խառնվել են

Բարդություն բարդ

5
11. Վանկը դի՛ր սկզբում կամ վերջում

Բարդություն բարդ

5
12. Վանկերը միավորելով՝ ստացի՛ր բառեր

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Վանկ» թեմայից

Բարդություն միջին

14

Նյութեր ուսուցչի համար