Երկու բառի վանկեր խառնվել են իրար: Յուրաքանչյուր բառ կազմված է \(3\) վանկից:
 
Մտածի՛ր՝ որ բառերի վանկերն են խառնվել:
 
Բառերն իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով:
 
1-07.png
 
Պատասխան՝