Մերին պետք է «կրակ» բառի առաջին վանկով կազմեր այլ բառեր: Մտածի՛ր՝ որ բառերն է կազմել Մերին:
ESTUDIANTES (145).png