Նշի՛ր՝ որ վանկը պետք է գրել դատարկ վանդակում, որպեսզի մյուս բոլոր վանկերի հետ միասին ստացվեն բառեր:
 
1-02.png