Քո կարծիքով՝ տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ գրված նրա տեսակը՝ ըստ վանկերի քանակի: