Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նշի՛ր պատասխանը

Բարդություն հեշտ

1
2. Քանի՞ վանկ ունի

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր բառի դիմաց է սխալ գրված

Բարդություն հեշտ

2
4. Ո՞ր շարքում կտեղադրես

Բարդություն միջին

3
5. Քանի՞ բառ կա

Բարդություն միջին

3
6. Նշի՛ր բառաշարքը

Բարդություն միջին

3
7. Հաշվի՛ր բառերը

Բարդություն բարդ

5
8. Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում

Բարդություն բարդ

5
9. Արտագրի՛ր պահանջվող բառերը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ