Ի՞նչ ես կարծում՝ քանի վանկանի են տրված բառերը: Գրի՛ր համապատասխան վանդակներում:
 
1-06.png
 
Պատասխան՝
 
եռավանկ բառ՝
 
երկվանկ բառ՝