Միավանկ և բազմավանկ բառեր
Մեկ վանկ ունեցող բառերը կոչվում են միավանկ բառեր:
Օրինակ
Տուն, շուն, օձ, ձի, ձուկ, դուռ, քար, պատ, բառ, գիրք ...
1.9-12.png 1.8-40.png1-51.png3.1-02.png
Մեկից ավելի վանկ ունեցող բառերը կոչվում են բազմավանկ:
Օրինակ
Թի-թեռ, բազ-մոց, առ-յուծ, մա-տիտ:
1.1-09.png 1.8-33.png 5.5-31.png 1.7-10.png
 
Բազմավանկ բառերը լինում են երկվանկ, եռավանկ, քառավանկ և այլն:
 
Ուշադրություն
Այսպես. երկու վանկ ունեցող բառերին անվանում են երկվանկ բառեր, երեք վանկ ունեցող բառերին՝ եռավանկ բառեր և այլն:
 
Առանց ձայնավորի վանկ չի կարող լինել: Բառի մեջ որքան ձայնավոր կա, այնքան էլ վանկ կա: