Նշի՛ր՝ քանի քառավանկ բառ կա տրված բառաշարքում:
 
1-08.png