Բառակապակցություննե՛ր կազմիր պահել բայի հետ թղթապանակ, պահարան, թղթեր բառերը գործածելով ճիշտ ձևերով: 
 
 (ի՞նչեր)
պահել(ինչո՞վ)
 (որտե՞ղ)