Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր գուլպայի զույգը

Բարդություն հեշտ

2
2. Առարկա և գործողություն ցույց տվող բառե՛ր կազմիր

Բարդություն հեշտ

2
3. Գործողություն ցույց տվող բառե՛ր կազմիր

Բարդություն հեշտ

2
4. Գործողություն ցույց տվող նույնարմատ բա՛ռ գրիր

Բարդություն հեշտ

2
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն հեշտ

2
6. Լրացրո՛ւ առածները

Բարդություն միջին

3
7. Որոշի՛ր շարժման ուղղությունը

Բարդություն միջին

4
8. Առարկա ցույց տվող բա՛ռ կազմիր

Բարդություն միջին

4
9. Հանի՛ր ավելորդ փուչիկը

Բարդություն միջին

3
10. Ամբողջացրո՛ւ առածները

Բարդություն միջին

3
11. Վերջին արմատով բա՛ռ կազմիր

Բարդություն միջին

3
12. Ամբողջացրո՛ւ նախադասությունները

Բարդություն միջին

4
13. Գտի՛ր ձեռնոցի զույգը

Բարդություն միջին

5
14. Կախի՛ր շապիկը

Բարդություն բարդ

5
15. Բառակապակցություննե՛ր կազմիր

Բարդություն բարդ

4.5
16. Հավաքի՛ր փազլը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար