Հատկանիշ ցույց տվող բառից առարկա և գործողություն ցույց տվող բառե՛ր կազմիր:
 
Հուշում՝ նախ գրի՛ր առարկա ցույց տվող բառը (-ություն ածանցով), ապա՝ գործողություն ցույց տվողը: Սկսի՛ր փոքրատառով:
 
գունատ - ,