Հատկանիշ ցույց տվող բառերից (ածականներից) գործողություն ցույց տվող բառե՛ր (բայեր) կազմիր:
  
հարթ -
 
զգույշ -