Առարկա ցույց տվող բառերից (գոյականներից) գործողություն ցույց տվող բառե՛ր (բայեր) կազմիր:
 
շունչ -
 
թախիծ -