Նույն իմաստն արտահայտող մեկ բառ գրի՛ր:
 
Նմուշ՝ ցույց տալ - ցուցադրել:
 
մութն ընկնել -