Առածների մեջ լրացրո՛ւ հատկանիշ ցույց տվող բառերը:
 
1........... քարը ցեխում էլ գին ունի: 
 
2........... խոսքը կատակով կասեն: