Երկիր և դուռ բառերն անհրաժեշտ ձևերով ավելացրո՛ւ բաց թողնված տեղերում: 
  
1. Մեր  հմայք են տալիս բարձրաբերձ լեռներն ու խոր ձորերը:
 
2. Հնչեց մուտքի  զանգը: