Տրված բառերի երկրորդ արմատներով գործողություն ցույց տվող բառե՛ր (բայեր) կազմիր:
 
արևաշող -
 
վարդաջուր -