Նշի՛ր, թե գործողություն ցույց տվող ո՛ր բառի (բայի) արմատից  ածանցով կարելի է առարկա ցույց տվող բառ (գոյական) կազմել: Գրի՛ առ այդ բառը (սկսի՛ր փոքրատառով):
  
Նմուշ՝

քայլել - (քայլ+ք) քայլք
բուժել
 
 
Պատասխան՝