Տրված թվերը գրի՛ր բառերով:
 
Նմուշ՝ \(68\) - վաթսունութ, \(21\)-րդ - քսանմեկերորդ:
 
212 -
 
10-րդ -