Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Գտի՛ր դարձվածքը 4Մ.
2. Նշի՛ր իմաստը 5Մ.
3. Գրի՛ր բառակապակցությամբ 1Մ.