Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Գրի՛ր բառակապակցությամբ 1Մ.
2. Գտի՛ր դարձվածքը 4Մ.
3. Նշի՛ր իմաստը 5Մ.