Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բառակապակցությո՛ւն կազմիր

Բարդություն հեշտ

1.5
2. Գրի՛ր բառակապակցությամբ

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտի՛ր անհրաժեշտ ափսեները

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտի՛ր գուլպայի զույգը

Բարդություն միջին

3
5. Գտի՛ր դարձվածքը

Բարդություն միջին

4
6. Որոշի՛ր ուղղությունը

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր պակասող մասնիկը

Բարդություն միջին

4
8. Նշի՛ր իմաստը

Բարդություն բարդ

5
9. Ընտրի՛ր մատիտը

Բարդություն բարդ

5
10. Դարձվածքը փոխարինի՛ր բառով

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Բառ, բառակապակցություն, դարձվածք

Բարդություն միջին

10

Նյութեր ուսուցչի համար