Որոշի՛ր, թե որ ափսեների հետ կարող է գործածվել բաժակը:
 
Բաժակ-առևանգել.png
 
Աղբյուրները
https://melbournechapter.net/images/shelf-clipart-1.png