1. Ո՞րն է այս գուլպայի զույգը: Դրանց վրա գրված բառերը պետք է բառակապակցություն կազմեն:
  
Պատասխանը գրի՛ր թվանշանով:
 
5.png
 
Պատասխան՝ 
 
  
2. Գրի՛ առ բառակապակցությունը:
 
Պատասխան՝ :