Նշի՛ր, թե բաժակներից որն այս դարակի վրա չպետք է լինի:
  
 Հուշում՝ այդ բաժակի վրա գրված բառակապակցությունը դարձվածք չէ:
 
Բաժակ_դարձվածք_7-1.png
 
Աղբյուրները
https://dev.nolimitautoparts.com/wp-content/uploads/2018/03/bookshelves_rack.png