Նշի՛ր, թե որ կողմ չի կարող գնալ ավտոմեքենան:
 
Հուշում՝ ո՞ր բառի հետ բառակապակցություն չի կազմվի տրված բառով:
                                                                                                                                                                            
1.png
 
Պատասխան՝