Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բառակապակցություն և դարձվածք Տրված է բառակապակցության սահմանումը, հակիրճ ներկայացված են բառակապակցության և դարձվածքի ընդհանրություններն ու տարբերությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բառակապակցությո՛ւն կազմիր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Տրված բառերով հարկավոր է 3 բառակապակցություն կազմել
2. Գրի՛ր բառակապակցությամբ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված բարդ բառերի իմաստները պետք է արտահայտվեն բառակապակցություններով
3. Գտի՛ր անհրաժեշտ ափսեները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է բառերի կապակցելիությանը: Պահանջվում է որոշել, թե երեք բառերից որ երկուսի հետ կարող է բառակապակցություն կազմել տրված բառը
4. Գտի՛ր գուլպայի զույգը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է բառերի կապակցելիությանը և պետք է կատարվի երկու քայլով: Նախ հարկավոր է նշել երեք գուլպաներից այն մեկը, որի վրա գրված բառը, կարող է բառակապակցություն կազմել տրված բառի հետ, այնուհետև գրել կազմված բառակապակցությունը
5. Գտի՛ր դարձվածքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Երեք բաժակների վրա գրված են բառակապակցություններ, որոնցից մեկը դարձվածք է: Պետք է որոշել, թե ո՛ր բաժակը չպետք է լինի դարակի վրա, այսինքն՝ որի վրա գրված բառակապակցությունն է մյուսներից տարբեր, այսինքն՝ դարձվածք
6. Որոշի՛ր ուղղությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ըստ ուղեցույցի վրա գրված բառերի՝ հարկավոր է որոշել, թե ո՛ր ճանապարհն է «փակ» մեքենայի համար, այսինքն՝ գտնել, թե ուղեցույցի վրա գրված բառերից որի հետ բառակապակցություն չի կազմի տրված բառը
7. Գտի՛ր պակասող մասնիկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է հոմանիշների կապակցելիությանը: Հարկավոր է գտնել, թե լեգոյի երկու մասնիկներից որի վրա գրված բառը կարող է կապակցվել մյուս երեք մասնիկների վրա գրված հոմանիշներից յուրաքանչյուրի հետ
8. Նշի՛ր իմաստը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Հարկավոր է տրված երեք իմաստների մեջ գտնել և նշել համապատասխան դարձվածքի իմաստը
9. Ընտրի՛ր մատիտը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Հարկավոր է ընտրել այն մատիտը, որի վրա գրված դարձվածքն արտահայտում է տրված իմաստը
10. Դարձվածքը փոխարինի՛ր բառով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է դարձվածք-բառ համարժեքությանը: Հարկավոր է տրված բառերից ընտրել դարձվածքին համարժեք բառը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բառ, բառակապակցություն, դարձվածք 00:10:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ «Բառ, բառակապակցություն, դարձվածք» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բառ, բառակապակցություն, դարձվածք 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «Բառ, բառակապակցություն, դարձվածք» թեմայից
2. Բառ, բառակապակցություն, դարձվածք 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ «Բառ, բառակապակցություն, դարձվածք» թեմայից